Recent Forum Posts
From categories:
page 1123...next »

Я голосую за 10-й логотип. Сделано профессионально, на логотипе можно увидеть и вопросы гендера и театра. Хотя мне понравились все логотипы. Неплохие логотипы 1 и 4. Если бы не 10, то голосовал бы за 1 или 4. Национальные черты прослеживаются в 7, 8, 9 и 10-м логотипах. Спасибо всем за труд.

В Навои голоса актива распределились следующим образом.
За 1 логотип 2 голоса
За 4 Фергана 2 голоса
За 5 логотип 1 голос

Навои голосует by tagiratagira, 16 Jun 2010 12:29

Administratori i kooordinatori,

Kajdiy, napishite svoi vibor logotipa dlya festivalya i mnenie.

Dilnora

Re: Твое мнение by DilnoraDilnora, 16 Jun 2010 12:19

Уважаемые посетители сайта.
Предлагаем Вам высказать объективное мнение по понравившемуся логотипу.
Пожалуйста соблюдайте правила голосования.
Один человек может оставить только один голос.
Голосовать за свои работы не разрешается.

Твое мнение by tagiratagira, 16 Jun 2010 09:05

Bola dunyoga kelib ona allasini tinglaydi hechqandae bir kuy ona allasidan ustin bo’laolmaedi.Ayol doeim farzandlari bahtin tahti haqida o’ylaedi . Biz o;qishga ketsak hafotir olib o’z vaqtida ovqat eyapdimi, uyqusi qanday, charchab horimayapdimi, yomon bolalarga qo’shilib qolmayapdii,darslarni uddalae olyapdimi deb onalarimiz bizdan hafotir olishadi.
Ayollarimiz qo’li gul har hil taomlar pshiriqlarni tayorlash borasida ularga teng keladigani yo’q.
Ayollarimiz quruvchi advokot arhitektor o’qtuvchi jarroh kasblarida o’z o’rnini egallagan jamiyatimizni ularsiz tasavvur etolmaymiz .O’zbek ayoli haqida qanch gapirsakham oz .
O’z hotiniga mehirmurivvatli bo’lsa oralaringizdagi eng yahshi kishidir.
Necha yillar qiynalib bola boqar onalar
Bu qilgan mehnatini bilarmikan bolalar
Do’stim senga maslahat hor bo’lmae desang gar
Bahtli bo’larsan Ona qadriga etsang agar.

Quromboeva Gulnoza
21 yosh
URGANCH 2009

Re: Ayolning oiladagi o'rni. by idpundpidpundp, 22 Apr 2009 05:54

Ayol bu muqaddas zot. Ayolsiz xayotni tasavvur qilish qiyin. Xalqimizda ajoyib bir naqil bor “Ayol bir qo’lida beshikni tebratsa, bir qo’lida dunyoni tebratadi”. Bu naqilga men to’liq qo’shilaman. Chunki ayol kishi uy ro’zg’or ishlarini ham qiladi, farzandlar tarbiyasi bilan ham shug’ullanadi va yana o’zining tashabbuskorligi bilan ham jamiyatga o’z hissasini qo’shadi. Bu ajoyib xislat egalarini maqtamasdan ilojimiz yo’q.
Bizning mustaqil O’zbekistonimizda ayol va erkaklarning tengligi qonunlarimizda mustaxkam belgilab qo’yilgan. Bugungi kunda ayollarimiz o’z mutaxassisligi bo’yicha o’zi xoxlagan korxona yoki firmada ish yuritiahi yoki o’zi mustaqil xolda o’zining tadbirkorlik faoliyatini boshqarishi mumkin.
Lekin shunday bo’lsa ham oramizda ayol va erkaklarning tengligini yoqlamaydiganlar ham topiladi. Ularning fikricha “ ayollarimiz faqat uy yumushlari bilan shug’ullanishi, ishlashlari shart emas bu faqat erkaklarning ishi” deb ularni ajratib qo’yishadi. Bu fikirga men qo’shilmayman. Axir xozirgi kunda taraqqiyot ancha ildamlab ketgan bir patrda nega ayollarimiz faqat uy ro’zg’or ishlari bilan chegaralanib qolishi kerak? Bu albatta noxaqlik. Ayollarimiz va erkaklarimiz teng xuquqlidirlar.

Matkarimova Fotima
16-yosh
Urganch 2009-yil.

Re: Ayolning oiladagi o'rni. by idpundpidpundp, 22 Apr 2009 05:51

AYOLNING XAYOTDAGI O’RNI
Ayol bu so’z zamirida olam olam ma’no bor ,,ayol borki olam munavvar’’bu so’z bejizga ishlatilmaydi negaki jamiyatimizni ularsiz tassavur eta olmaymiz ,xozirgi davr ayoli bilan o’tgan davrni ayollarini taqqoslaydigan bo’lsak yer bilan osmoncha farq bor .Xozirgi ayyolarimiz intiluvchan talabchan va ishbilarmondirlar ularni xar bir soxada uchratishimiz mumkin prizidentimiz ularga keng yo’llar ochib bermoqda ilgari ayollarimiz faqat uy ro’zg’or ishlari bilan band bo’lganlar uyda o’tirib farzandlari tarbiyasi bilan shig’ulanishgan uyda erkak ustunlik qilgan faqat ular ishlashgan xozir esa ayniqsa qishloq ayollarini fermerlik qilishayotganini ko’rib albatta diling yayraydi ,qishloq ayollarini faqat uy ro’zg’or ishlari band b’lib qolmasdan ular xam jamiyatimizga salmog’li xissa qo’shyabdilar shu bilan birga albatta uy ishlariga xam ulgirishyabdi

XASANOVA LAYLO
20 yosh
urganch shaxri

Re: Ayolning oiladagi o'rni. by idpundpidpundp, 22 Apr 2009 05:37

Мен Абдурахмонов Ботирбек. Термиз туманидаги 8-умумий урта таълим мактабининг 11-синф укувчисиман.

Авваломбор аёл деганда куз олдимизга энг мутаббар инсон она келади. Аёл деганда сабр-каноатли, мехрибон инсонни тушунамиз. Бунга мисол килиб кишлокда хаёт кечираётган аёлларни мисол килиб олишимиз мумкин. Улар эрта тонгдан туриб мол согиб фарзандлари уйкудан тургунча уларга чой килиб корнини туйгизади. Биз купинча кишлок аёлларини саводсиз деймиз.Лекин фарзандининг ёшлигидан аллалар айтиб, эртаклар сузлаб боланинг онгини оширади. Ва узимизда йуколиб бораётган урф-одатларимиз, анъаналаримизни авлоддан-авлодга утказиб узбек халкининг канчалик гузал урф-одатлари борлигини билдиради.
Биз биламизки, купгина ёзувчи, шоирлар кишлокдан чиккан ва уларнинг адабиётда мехр куйишига хам онаси сабабчи булганини биламиз

Шахар ва кишлокда яшайдиган аёллар албатта турмуш тарзи билан фарк килади. Хамма жойда хам уз кийинчиликлари бор. Кундан-кунга турмуш тарзимиз яхшиланиб бораяпти, мамлакатимиз ривожланиб бормокда. Турмушимиз енгиллашиб бораяпти. Турмушимиз хам узгариб бораяпти. Аёллар бор кучини оиласига каратади. Эртадан-кечгача тиним билмай мехнат килади. Бу албатта тахсинга сазовор. Шахар ва кишлок аёллари турмуши фарк килгани билан орзу-хаваслари бир. Оилани тебратай, туй килай, болаларни яхши тарбияй деб харакат килади. Канчалик бу тугрисида гапирмайлик, барибир камлик килади. Аёлларимиз килаётган мехнати кахрамонликдур.

Термиз тумани 8 мактаб 11 синф укувчиси Курбонов Жасур.

Кишлок жойларда оила таркиби шахардагига нисбатан одатда катта булади. Шунинг учун хам кишлокда яшайдиган аёллар болаларига карашда муайан ишларни бажаришда иш хажми купаяди, масалан кир ювиш, овкат тайёрлаш ва бошкалар. Шунинг учун хам бошка ишларга вакти колмайди, айникса болаларнинг укиши билан шугулланишга. Шахарда куплаб тугараклар ва спорт секциялари мавжуд булганлиги учун, шахар аёллари купинча болаларини мукаммал усиши учун болаларини шу тугараклар ва секцияларга олиб боради. Шахар ва кишлок аёллари уз оиласи ва фарзандари учун уз жонини аямай мехнат килади.

Эргашева Дилора, Термиз тумани 11 синф укувчисиман.

Мен Шаропова Шохида, Термиз тумани 11 синф укувчисиман. Хар жойда хам узига яраша кийинчиликлар мавжуд. Масалан, кишлок жойларда ичимлик суви муаммоси доимий мавжуд. Шунинг учун кишлок аёллари сув тошишга анча вакт сарфлайди, аммо шу билан биргаликда сув тошиш вактида бошка аёллар билан маълумот, янгиликлар билан алмашади, маслахат килади ва хоказо. Бу кишлок аёлларининг турмуш тарзига айланган. Кишлок аёллари дада купрок ишлайди. Кишлокдаги аёллар уртасида узига хос хунармандчилик ривожланган. Шахарда яшайдиган аёллар купрок давлат ва турли нодавлат ташкилотлари, корхоналари. фирмаларда ишлайди. Шахарда аёллар уртасида хам хунармандчилик бор, аммо узига хос. Шу билан биргаликда куп ухшаш томонлар мавжуд. Масалан, шахарда хам, кишлокда хам аёл укитувчи булиши мумкин.

mi znaem mnogo velikix ludey,i navernoe ogromniy vklad,v to,chto oni stali takovimi vnesli ix roditeli.vospitanie svoix detey dostoynimi lud`mi,eto toje ogromniy trud. i etim samim jenshina i mujchina vnosyat svoy vklad razvitie obshestva.vozmojno kto-to budet ne soglasen.
Yusupova Nasiba 18 let
g.Fergana

я бы не сказала что городские и сельские женщины очень отличаются друг от друга. как и городские сельские жинщины любят хорошо одется, и не только хорошо но и со вкусом,стремятся к учению к знаниям к хорошим навыкам.и у городских жителей те кто являются семейными тоже встают рано накормить мужа детей привести в порядок квартиру, ну да одно отличие то что в городе не держут скот.

Абдуллаева Шохида
Ургенч

как говорися труд объединяет людей!в работе женщина и мужчина тоже одинаковы,выполняют свои права и обязанности, либо на отлично либо на хорошо, и не имеет значение мужчина ты или женщина.а в жизни я согласен что мы разные. я думаю не стоит позывать примеры всё и так понятно!

Саидов Тохир
Ургенч

В пример себе я ставлю нашу учительницу Рахимову Фариду.всё то хорошее что она для меня делат я ей очень блогодарен. У неё тоже свои дети свой дом и своя семья но она терпелива и очень лаского отнисится и к нам к своим ученикам! хоть в этом году я и заканчиваю школу но её я не когда не забуду и буду помнить все её навыки и советы.

Абдукаримов Темур
Ургенч

Я тоже считаю примером подражания свою мамочку!она нас воспитывае-одевает-кормит-ласкает!и при этом она на столько шустро выполняет свою работу и не только по дому но ещё она и работает!она добрый отзывчивый и разбиряющий ся в людях человек. в будущем я бы хлтела стать как она и добивать ещё большего!

Саидова Зухра 14 лет
Ургенч

Re: Мамой горжусь by idpundpidpundp, 02 Apr 2009 09:51

Ayolni hamisha boshimizda ko’taramiz. Ayol o’zidan yahshi iz qoldirishni o’ylaydi. Ayol hushfel va hushmuomala insondir. Ayol farzandlari mehr bilan boqib, voyaga yetkazadi. O’z suti orqali mehrini beradi. Ayol- bu to’rt harfdan iborat so’z bo’lib, uning zamirida qanchadan – qancha ma’no bor. Ayollarni qancha maqtasak ham baribir oz. Ayollarga teng keladigan zot yo’q. Ayol mo’tabar va munis insondir Ayolning ta’rif –u-tasnifi yo’qdek. Hozirgi kunda ayollar yurtimizda , jamiyatda va oilada katta ro’l o’ynaydi. Xalqimiz tabri bilan aytganda- “Ayol bir bir qo’lida beshikni , bir qo;li bilan dunyoni tebratadi”- deganlari rost ekan. Ayol deganda bizning ko’z oilamizga onamiz, ustozimlarimiz namoyon bo’ladi.

Masharipova Saodatjon,
16 yosh
Urganch shaxri

Re: Ayolning oiladagi o'rni. by idpundpidpundp, 01 Apr 2009 14:44

Женщины и мужчины в обществе имеют равные права. Отличаются они друг от друга только тем. Как мы уже и говорили, что мужчина не может родить, а женщина оплодотвориться. Каждый вносит свою пользу в общество: мужчина работает, обеспечивать семью, а женщина играет роль домохозяйки. Но это не значит. Что женщина не должна работать. Есть семьи, в которых нет мужчин женщинам приходится выполнять роль мужчины: работать, кормить. И в тоже время по дому выполнять работу. И тоже самое мужчине приходится выполнять. Когда нет женщины. Но нельзя забывать, что женщин нужно уважать!

Сидикова Зарина, 18 лет
Навои, студентка

Один за всех by idpundpidpundp, 01 Apr 2009 14:06

Жизнь женщины живущей в городе и жизнь женщины живущей в кишлаке очень отличается друг от друга, и отличаются понятия о жизни.
Жизнь женщины живущей в городе более яркая и интересная. Она работает. Больше общается с людьми. Ходит в разные компании, и она более современнее, чем женщина, живущая в кишлаке.
А женщина, живущая в кишлаке, она целыми днями работает. Убирается дома. Смотрит за детьми. Ухаживает за животными, готовит кушать своей семье и т.д. Она целыми днями занята работой.
Таким образом, женщина, живущая в городе отличается более свободной жизнью чем женщина живущая в кишлаке.
Но и каждая женщина сама решает где и как ей жить, поэтому ее свобода зависит от нее самой. Если бы было так плохо в селе, все бы женщ9ины давно бы в город ушли жть, значит, что-то держит женщину в селе, что-то важное для нее.

Медетова Багжан
Навои, 17 лет

Я считаю примером для подражания мою маму. Она очень добрая и умная женщина. Она по сути является мне не только мамой и наставником. Но и лучшим другом. Это тот человек. Которым бы я хотела стать в будущем - надежным. успешным человеком.

Эргашева Сабина 18 лет
Навои, студентка

Мамой горжусь by idpundpidpundp, 01 Apr 2009 12:59
page 1123...next »
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License